Заботехнички услуги

Располагаме со најсовремени компјутери, скенери, 3Д програми за моделирање како и останата апаратура, но посебна гордост на нашата лабораторија претставува новиот CAD/CAM центар кој е опремен со најнов модел на ултра модерна компјутерски раководена машина од германско потекло. Користиме исклучиво проверени и квалитетни материјали од реномирани светски производители, кои се сигурни, безбедни и ги запазуваат сите пропишани норми и стандарди. Работиме брзо, ефикасно и квалитетно. Постојано инвестираме во нова опрема и континуирано ги едуцираме нашите вработени.

Безметална керамика

Изработката на безметални керамички протези е прецизен процес кој бара соработка помеѓу стоматологот и специјализираните лаборатории за изработка на протези.

повеќе

Реконструкции врз имплантати

Реконструкциите врз имплантати претставуваат процес на изградба на забите или денталната структура врз поставени имплантати.

повеќе

Метал керамика

Метал-керамичките протези се долготрајни и имаат добра естетска вредност, бидејќи керамичката го прикрива металниот дел и создава природен изглед на забите.

повеќе

Комбинирани изработки

Изработката на заби со комбинирани изработки е процес која вклучува комбинација на различни материјали и техники за да се овозможи замена на загубените заби.

повеќе

Запознајте го нашиот заботехнички тим

Александар Блажевски

Сопственик на Дентал Крафт

Влатко Арсовски

CAD Дизајн

Мирослав Гурмешевиќ

Припрема модели и скенирање

Дамјан Георгиевски

Логистика

Стефан Ѓорѓиоски

Керамичар

Славко Ристоски

CAD Дизајн

Андреја Мицевска

Припрема модели и скенирање

Зоран Каранфиловски

Администрација

Илија Трајковски

CAD Дизајн

Игор Писинов

Скенирање и обработка на метали

Димитар Арџановски

Прием на пратки и набавка на материјали

Атанас Петрушевски

CAD Дизајн

Ивона Блажевска

Фрез техника и изработка на скелетирани протези

Ирена Бобевска

Хигиеничар

НАШИ БРОЈКИ

Задоволни и насмеани клиенти

0
импланти
0
порцелански заби
0
задоволни пациенти